E22 Sätaröd - Vä

Nybyggnation av vägsträckan mellan Sätaröd – Vä norr om Tollarp. Totalt är den nya sträckan som byggdes i obruten mark 15 km. Planen var att vägen skulle bli klar 2021 för trafik men blev klar ett halvår innan utsatt tid. Asfalteringen sker på uppdrag av Peab Anläggning.

Projektets omfattning
Trafikverkets vision med den nya motorvägen är att den ska bidra till minskad trafikmängd inne i samhällena Sätaröd, Sandhusen och Tollarp och därmed ge en förbättrad situation för de boende. Dessutom ger den nya motorvägen bättre framkomlighet för alla trafikanter.

Miljön har varit i stort fokus i projektet då motorvägen bland annat korsar Vramsån som är ett Natura 2000 klassat område. Vramsån och andra naturområden längs sträckan är skyddsvärdar åt olika organismer som lever i vattendragen. Motorvägen är även asfalterad med ECO-Asfalt som minskar klimatpåverkan då den framställts med koldioxidneutral bioolja. 

E22 Sätaröd- Vä

Omfattning
Nybyggnation av väg
Tid
2019-2020
Kund
Peab Anläggning
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.