E22 Sätaröd - Vä

Nybyggnation av vägsträckan mellan Sätaröd – Vä norr om Tollarp. Totalt är den nya sträckan som byggdes i obruten mark 15 km. Planen var att vägen skulle bli klar 2021 för trafik men blev klar ett halvår innan utsatt tid. Asfalteringen sker på uppdrag av Peab Anläggning.

Projektets omfattning
Trafikverkets vision med den nya motorvägen är att den ska bidra till minskad trafikmängd inne i samhällena Sätaröd, Sandhusen och Tollarp och därmed ge en förbättrad situation för de boende. Dessutom ger den nya motorvägen bättre framkomlighet för alla trafikanter.

Miljön har varit i stort fokus i projektet då motorvägen bland annat korsar Vramsån som är ett Natura 2000 klassat område. Vramsån och andra naturområden längs sträckan är skyddsvärdar åt olika organismer som lever i vattendragen. Motorvägen är även asfalterad med ECO-Asfalt som minskar klimatpåverkan då den framställts med koldioxidneutral bioolja. 

E22 Sätaröd- Vä

Omfattning
Nybyggnation av väg
Tid
2019-2020
Kund
Peab Anläggning

Dela

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.