RV 40 Kallebäcksbacken

På RV 40 vid Kallebäcksbacken har vi asfalterat med tridem i norr och södergående riktning.

Peab Asfalt är unika på att genomföra asfaltering med tridem, dvs tre läggare asfalterar alla körbanor samtidigt. Fördelen med att lägga med tridem är att det inte blir några längsgående skarvar och man ökar därmed trafiksäkerheten. Dessutom minskas eventuella trafikstörningar då arbetet sker snabbare.

I projektet var 30 personer involverade samt 10 personer hanterade trafikanordningarna. Med 3 läggare, 7 vältar och 8 asfaltbilar genomförde vi beläggningsarbetet vilket verkligen var imponerande.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.