Halvorslänk, Göteborg

Sedan januari 2020 har byggnationen av Halvorslänk pågått på Hisingen i Göteborg. Den nya vägen kommer att bli en tvärlänk mellan Ytterhamnsmotet och Hisingsleden och skall underlätta godstransporterna till de stora industrierna som finns på Hisingen, bland annat Volvo Personvagnars stora anläggning.

Sedan januari 2020 har byggnationen av Halvorslänk pågått på Hisingen i Göteborg. Den nya vägen kommer att bli en tvärlänk mellan Ytterhamnsmotet och Hisingsleden och skall underlätta godstransporterna till de stora industrierna som finns på Hisingen, bland annat Volvo Personvagnars stora anläggning. Planen är att projektet skall vara klart till sommaren 2022 samt den sista asfalteringen kommer att ske efter semestern.

Peab Anläggning, avdelning Infra har varit totalentreprenör och flera Peab bolag har varit involverade såsom Swerock, Peab Asfalt, Lambertsson samt Peab Drift och Underhåll.

Som mest har Swerock Transport och Maskin haft tio transportbilar rullandes samt cirka 15 entreprenadmaskiner har utnyttjats i projektet. Många av entreprenadmaskinerna kommer att gå vidare till projektet vid Volvomotet. Peab Asfalt har i olika omgångar asfalterat med både sprayjet och shuttlebuggy. När sista slitlagret sker läggs cirka 4600 ton och totalt kommer cirka 23000 ton att ha lagts när projektet avslutas.

Projektet har innefattat nybyggnation av cirka 1,3 kilometer väg samt cirka 1,7 kilometer breddning av Hisingsleden till fyrfilig mittseparerad väg, sträckan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg samt en ny enskild väg kallad Vikanvägen. Även en ny gång- och cykelbana längs Halvors länk och längs Hisingsleden har byggts. Utöver detta har uppdraget inneburit en nybyggnad av 900 meter oelektrifierad järnväg, så kallade Volvospåret, fyra stycken broar har byggts samt fördröjningsytor för dagvatten.

Det har funnits höga miljökrav vilket inneburit att i princip enbart de senaste motorerna med låga utsläppshalter har varit godkända att använda. Endast 1200 ton förorenade massor som kom från en skrottomt har körts till deponi medan alla övriga schaktmassor har återanvänts projektet till bankfyllning under väg, övrig uppfyllning, jordvallar/bullervallar, släntbeklädnader med mera.

Även fornlämningarna såsom olika former av stenlämningar och gravar som är kända sen tidigare har skyddats med barriärer och avspärrningsnät så att man av misstag inte skulle ta sig in i fornlämningen. Hit skall en grusad gångväg byggas från gång- och cykelvägen till fornlämningen för att folk ska kunna ta sig fram och titta på den.

För ett sådant här stort projekt så är det också många tjänstemän och produktionspersonal som behövts för att ro det hela i land. Från Peabs sida har det varit totalt 70 personer involverade och lägger man till alla underentreprenörer så blir summan totalt 150 personer.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.