Laboratorieteknikern Emily har stenkoll på bergmaterial

För fjorton år sedan började Emily arbeta inom Peabkoncernen och är i dag anställd på Peab Asfalt. Stora delar av dagarna spenderar hon i labbet i Blentarpstäkten där bergmaterialet analyseras.

Från Swerocks bergtäkter levereras material till allt från betong och asfalt till fyllnadsmaterial. En viktig del av arbetet är att kontrollera att produkten håller rätt kvalitet och där har laboratorieteknikern en viktig roll.

- Vanligtvis kör jag ut till täkterna och hämtar in provmaterial. Det handlar om att ha koll på produktionen, säger Emily.

Finns det några svårigheter med arbetet?

- En sak som är utmanande är att ta sällanprover, de måste tas med ett visst tidsintervall och de tiderna måste jag ha koll på. Då kontrollerar man exempelvis hållfastheten, undersöker om bergets sammansättning förändrats, ifall det har skett någon förändring av uppsugningsförmågan eller om det finns reaktiva ämnen i materialet, säger Emily.

 Vad är roligt med ditt arbete?

­ - Jag styr det mesta av mitt arbete själ och vet vad jag ska göra. Det kräver också att man tar eget ansvar. De flesta analyser gör jag själv i labbet, men exempelvis kontroll av glimmer och av bergets beståndsdelar görs externt där de kan undersöka materialet i mikroskop.

Vad är det bästa med Peab Asfalt?

- Vi har bra förmåner för de anställda så att man kan hålla kroppen i schack. Jag gör många tunga lyft, även om en del arbete sker vid datorn. Vi är också en stor organisation och kan få hjälp från många olika håll om det är något man undrar över.