Visselblåsartjänst hjälper oss att säkerställa etiskt agerande

Ett etiskt och ansvarfullt agerande är av största vikt, i vår egen verksamhet och hos de vi anlitar. För att säkerställa att vi fångar upp och kan agera vid eventuell misstanke om oegentligheter erbjuder vi en extern visselblåsartjänst.

Vi på Peab Asfalt lägger största vikt vid ett etiskt och ansvarsfullt agerande, i vår egen verksamhet och hos de vi anlitar.

Utbildning, tydliga riktlinjer, dialog och uppföljning är delar i att säkerställa detta, liksom samverkan med bransch och myndigheter. Men trots våra insatser finns risker i vår typ av verksamhet, där vi hanterar många projekt som ibland involverar ett stort antal aktörer. Därför är det viktigt att vi fångar upp och kan agera vid misstanke om oegentligheter som kan medföra allvarliga risker eller innebära att vi bryter mot lagar eller uppförandekoder.

Via Peabs visselblåsartjänst kan kunder, leverantörer, underentreprenörer och andra intressenter rapportera anonymt. Tjänsten hanteras av ett externt företag.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.