Hållbarhet: Den största drivkraften för innovation

Under konferensen CCC Summit 2018, var Mats Wendel, innovationsstrateg hos Swerock AB / Peab Asfalt AB en bland många internationella talare som deltog. Mats anser att den största drivkraften för innovation just nu är hållbarhetsfrågan. Se vidare i filmen hur han ser på frågan.

Potentialen för innovation inom byggnadsmaterialsektorn är enorm. Några viktiga frågor att titta på är avfallsfasen och återanvändningen av material samt politiska innovationer och utökade kunskaper inom sektorn.

Under konferensen CCC Summit 2018, var Mats Wendel, innovationsstrateg hos Swerock AB / Peab Asfalt AB en bland många internationella talare som deltog. Mats anser att den största drivkraften för innovation just nu är hållbarhetsfrågan.

- Vi tittar på de framtida innovationer som behövs, vi måste vara smartare med material och vara ansvariga vid återanvändning. Vi måste se till att vi också använder ett bindemedel som kommer att fungera på lång sikt. Så, den tekniska livslängden på en asfaltsbeläggning är verkligen viktig, liksom att minska utsläppen på produktionsplatsen, säger Mats.

Du måste också titta på avfallsfasen. Särskilt när det gäller asfalt bör det inte ens vara en avfallsfas. Materialet är 100 procent återvinningsbart.

- Vi måste verkligen se till att vi återanvänder materialet och att vi känner till materialet från början när det levereras till oss. Om vi ​​har en spårbar källa kan vi dela upp materialet och se till att vi återanvänder det för bästa möjliga ändamål, avslutar Mats.

Det finns också behov av politiska innovationer för att kunna utnyttja återanvändningsmaterialen.

- Det finns några hinder i efterfrågan på marknaden idag. Många av dem handlar om att kunskapen inte finns där. Vi behöver sprida kunskap om hur man minskar koldioxidutsläppen. I vissa fall har vi inte funderat hur vi kan utnyttja de innovationer som finns där ute. Vi kan göra mycket om vi har rätt incitament. Vad vi måste göra för att övervinna hindren är att verkligen gå in för förändringen och se till att det inte är affärer som vanligt. Det är sättet att nolla koldioxidutsläpp i framtiden, säger Mats Wendel, innovationsstrateg hos Swerock AB / Peab Asfalt AB.

 

CCC Construction Climate Challange Summit 2018

CCC Construction Climate Challange är en internationell konferens vars mål är att visa på innovationer och tekniska lösningar för koldioxidneutral infrastruktur. Genom att representanter från olika delar värdekedjan träffas och utbyter erfarenheter kan man tillsammans sprida erfarenheter, identifiera och utveckla metoder samt etablera samarbetspartners för minskad klimatpåverkan.

Intressanta lösningar presenterades under konferensen och Peab Asfalt presenterade arbetet med ECO-Asfalt. Att få prata om tillverkningsprocessen och hela kedjan till färdig produkt är mycket bra. Dessutom har vi blivit bättre på att återanvända returasfalt de senaste åren. Att returasfaltanvändningen ökar är också bra för det minskar vårt uttag av naturresurser. För mer info se https://constructionclimatechallenge.com/

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.