Klimatklivet ger snabb omställning

Genom konvertering av våra asfaltverk till bioolja och med hjälp av Klimatklivet når vi våra klimatmål snabbare.

Peab Asfalts två fokusområden är klimatpåverkan och materialeffektivitet. De klimatmål som företaget satt upp utgår från dessa.

  • 2025 ska företaget vara fossilfria både i tillverkning och utläggning.
  • 2030 ska det vara 50% återvunnet material i produkterna
  • 2040 ska Peab Asfalt vara klimatneutrala

För att nå det första målet om att vara fossilfria till 2025 började Peab Asfalt att se över sin uppvärmning för några år sedan. I Linneryd hade vi gasol som uppvärmning av stenmaterialet innan verket konverterades till bioolja. 2015 sökte vi och erhöll bidrag från Klimatklivet motsvarade 45% av totalkostnaden.

Film producerad av Bläck & Co för Länstyrelsen Kronoberg

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.