Peab Asfalt underhåller Trafikverkets vägnät i Stockholmsregionen

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar till Trafikverket region Stockholm 2019.

Uppdragen omfattar underhållsbeläggningar i form av fräsning och asfaltering samt även objekt med Remixing plus. Remixing är en teknik som på plats återvinner och rekonditionerar gamla asfaltbeläggningar. Den befintliga beläggningen fräses upp och blandas med ny asfaltmassa och läggs ut igen. Med Remixing Plus läggs dessutom ett nytt lager asfaltmassa ovanpå det remixade lagret i samma arbetsoperation. Metoden innebär att man återvinner asfalten till 100% och man minskar därmed utnyttjandet av naturresurser. Tack vare att asfalteringen sker med ECO-Asfalt så minskas klimatpåverkan ytterligare.

De flesta av objekten skall utföras på mycket högtrafikerat vägnät, vilket kräver både hög kvalitet och aktivt trafiksäkerhetsarbete. Uppdragen uppgår till ett värde av cirka 63 miljoner kronor.

Kontaktperson

Björn Persson

Arbetschef - Infra-, tunnskikt- och underhållsbeläggningar i mellersta Sverige

Magnus Lockner

Avdelningschef mellersta Sverige

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.