Peab Asfalt vinner 85-miljoners kontrakt

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar till Trafikverket region Öst. Uppdraget omfattar underhållsbeläggningar i form av värmebeläggningar genom Remixing och Remixing plus i Örebro län under perioden 2019-2021.Kontraktet uppgår till ett värde av cirka 85 miljoner kronor.

Remixing är en teknik som på plats återvinner och rekonditionerar gamla asfaltbeläggningar. Den befintliga beläggningen fräses upp och blandas med ny asfaltmassa och läggs ut igen. Med Remixing Plus läggs dessutom ett nytt lager asfaltmassa ovanpå det remixade lagret i samma arbetsoperation. Genom att återanvända asfalten på plats minskar man resursutnyttjandet samtidigt som att transporterna minimeras.  

Kontaktperson

Björn Persson

Arbetschef - Infra-, tunnskikt- och underhållsbeläggningar i mellersta Sverige

Magnus Lockner

Avdelningschef mellersta Sverige

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.