Peab Asfalt vinner stort kontrakt av Stena Recycling i Umeå

Peab Asfalt har vunnit ett stort kontrakt av Stena Recycling i Umeå där man nu skall bygga en anläggning för returpappershantering. Uppdraget är en utförande entreprenad och innefattar cirka 16 000 kubikmeter schaktning samt lika mycket fyllning och sortering av jordmassor.

I uppdraget ingår även gjutning och dubbelarmering av en 5 000 kvadratmeter stor betongplatta som blir 30 centimeter tjock. Även asfaltering om cirka 2 000 ton ECO-Asfalt kommer att utföras vilket minskar projektets koldioxidutsläpp med 40 ton. Kontraktssumman uppgår till cirka 27 miljoner kronor och utförandetiden sker under 2022.

– Vi är mycket glada över att ha vunnit detta kontrakt, som vi ser som en viktig del i vår verksamhet. Avtalet ger oss möjligheten att växa inom regionen och ytterligare förstärka vår lokala närvaro, säger Patrik Höglund, arbetschef, Peab Asfalt. Att vi dessutom har möjlighet att minska projektets koldioxidutsläpp genom vår ECO-Asfalt ser jag som mycket positivt.

Kontaktperson

Patrik Höglund

Arbetschef

Simon Lundberg

Platschef