Saab flygfält har asfalterats med ECO-Asfalt

Peab Asfalt har asfalterat en 127 000 kvadratmeter stor yta vid Linköping City Airport. Uppdraget kunde genomfördes tack vare företagets stora asfaltsläggare som kan lägga ända upp till 13 meter breda beläggningsdrag, vilket Peab Asfalt är själva om i Sverige.

Flygplatsen, även kallad Linköping-Saabs flygplats, är belägen i utkanten av staden. Där har start- och landningsbanan flyttats 600 meter österut, bland annat för att minska risken för buller och för att ge möjlighet till utbyggnad av bostäder.

Det är ett stort projekt som påbörjades redan under våren år 2019. Berg har sprängts bort och marken har stabiliserats bland annat med hjälp av kalkcementpelare. Den nya banan har anpassats till gällande regelverk som möjliggör för större flygplan att starta och landa.

Peab Anläggning har fått uppdraget att flytta start -och landningsbanan, där Peab Asfalt har stått för asfalteringen. En 600 meter lång sträcka har asfalterats samt ett banavslut, en taxibana, räddningsvägar och diverse andra ytor.

- Vi är mycket glada över att tillsammans med Peab Anläggning fått utföra arbeten där höga krav ställs på både säkerhet som kvalitet. Det påvisar att vi inom Peab har all den kompetens och de resurser som krävs för denna typ av projekt, säger Anders Hoff arbetschef Peab Asfalt.

På 16 skift under fem veckor i sommar lades totalt 16 500 ton asfalt ut på en 127 200 kvadratmeter stor yta. Genom vår ECO-Asfalt har vi därmed minskat koldioxidutsläppen med 330 ton.

- Det har flutit på bra med endast en halv dags regnstopp. Vi asfalterade totalt fem lager på rullbanan och mellan 11 och 11,5 meter breda beläggningsdrag. Så brett har vi aldrig asfalterat tidigare i samma svep så även det var en utmaning i sig. Istället för att styra asfaltsläggaren helt manuellt har vi använt av oss sensorer som gör att maskinen går helt rakt, säger Billy Eriksson, arbetsledare i lag M2 Infra.

- Att banan har kunnat läggas med få längsgående skarvar är en viktig del för oss, eftersom det annars finns en risk att dessa kan spricka, säger Per Lindblad, vd för Saab Airport AB.

Mellan 11-12 man från Peab Asfalt har varit på plats med asfaltsläggare och fem vältar. Nu är ytan godkänd och klar att användas.

- Att asfaltera flygplatser är alltid en utmaning. Det är oftast under en begränsad tidsram då flygplatsen är stängd under de veckor vi asfalterat. Trots tidspressen är det viktigt att få till en jämnhet och en hög kvalitet. Det är ett komplext arbete, så att ha kompetent och engagerad personal är en förutsättning för dessa arbeten samt att hela kedjan fungerar, samarbetet med Peab Anläggning, asfalts-verk och chaufförer. Det fungerade mycket bra, säger Billy Eriksson.

Dela

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.