Världspremiär för fallvänlig asfalt på cykelväg i Lund

Den 13 juli läggs en ny sorts fallvänlig asfalt i Lund. Asfalten är fem gånger mer stötdämpande än vanlig asfalt. Peab Asfalt har tillsammans med RISE och återvinningsföretaget Massbalans deltagit i ett forskningsprojekt och man har nu tagit fram denna unika asfalten. Lunds kommun är först i världen med att testa asfalten på en trafikerad cykelväg och på måndag kommer Peab Asfalt att lägga den fallvänliga asfalten på en gång- och cykelväg längs Dalbyvägen i Lund.

Framtidens asfalt på gång- och cykelvägar?

- Peab Asfalt har under många år arbetat med stötdämpande asfalt i syfte att skydda cyklister och fotgängare. Efter ett antal provytor och laboratorieförsök är vi äntligen framme med att industriellt tillverka och lägga ut en beläggning som har en mycket bra stötdämpande effekt och god beständighet, säger Lars Jansson, laboratoriechef på Peab Asfalt.

Mätningar har påvisat stora förbättringar vad gäller kritisk fallhöjd i förhållande till konventionell asfalt. Asfalten kommer dock inte ersätta behovet av hjälm vid cykling och annan nödvändig skyddsutrustning utan ska ses som ett komplement. Vi hoppas att vår beläggningslösning tillsammans med rätt skyddsutrustning ska minska risken för allvarliga skador.

Försöket är unikt och har i skett i gott samarbete med Lunds kommun, RISE och Massbalans AB. För att utveckla och förbättra produkten är det otroligt viktigt att vi får prova den stötdämpande beläggningen på en riktig cykelväg och samtidigt få möjlighet att fånga upp synpunkter från användarna, de som cyklar och går där. Beläggningen är inte enbart framtagen för cykelvägar utan skulle mycket väl i ett framtida scenario kunna användas exempelvis utanför äldreboenden, avstigningsplatser för bussar och andra ställen där risken för fallskador är stor, avslutar Lars.

– Lund är en fantastiskt fin miljö att utveckla tekniska och andra innovationer. Lunds kommun vill gärna vara testbädd som här, när företag och forskning samverkar för att ta fram nya material. Lyckas projektet och brukarna blir nöjda, öppnas möjligheter att göra gång- och cykelbanor säkrare i Sverige och övriga Europa, säger kommunalrådet Jan Annerstedt (FNL), ordförande i tekniska nämnden.

Syftet med den fallvänliga asfalten är att minska risken för skador på både fotgängare och cyklister. Det som ska mätas är registrerade skador på sträckan, hur asfalten upplevs att gå och cykla på samt hur asfalten uppför sig vid årstidsväxlingar och underhåll av vägen.

- Att bygga cykel- och gångvägar med ett mer förlåtande material kan förhindra tusentals att skada sig. Vi är nu inne på vårt tredje år av forskning och utveckling och vi närmar oss en färdig produkt som kan ge nytta till samhället, säger Viveca Wallqvist, seniorforskare på RISE.

Sten blandas med gummi
Den fallvänliga asfalten är blandad med gummigranulat. Vanlig asfalt består av sten och bindemedlet bitumen. Nu tillsätts alltså även 30 procent gummigranulat från återvunna däck.

- Alla ämnen som ingår i däcket är bundet i gummit, ungefär som i en sten. Detta gör att lakvattnet – som är det vatten som passerar genom gummigranulatet - uppfyller dricksvattenkvalitet redan innan det är bundet i asfaltsmaterialet som helt omsluter gummigranulatet. Genom att återvinna gummi istället för att elda upp det i ett värmekraftverk, minskar vi också utsläppen av koldioxid, säger Carl Zide, återvinningsexpert, Massbalans.

Testpatrull med cyklister ska rapportera från asfalten
I projektet har 30 cyklister testat olika underlag och undersökningen visade att gummiasfalten ansågs vara lika bra eller bättre jämfört med normal asfalt. Beläggningen är alltså tillräckligt hård för att du enkelt ska kunna cykla, men tillräckligt mjuk för att den ska fånga upp stötar och förhindra skador vid fall. Sträckan i Lund är den första som testas i gatumiljö och här ska forskningsprojektet rekrytera cyklister från skilda åldersgrupper och med olika cyklar. Intresserade Lundabor som själva vill testa är givetvis välkomna att köra på ytan så snart den har öppnat dagen efter läggningen.

- Vi ser ständigt över hur vi arbetar och kan det här samarbetet reducera personskador på vårt gång- och cykelvägnät är det fantastiskt. Men egenskaperna i olika asfaltsblandningar skiljer sig åt och att den mjuka asfalten är möjlig att underhålla är en förutsättning. Vi kommer att titta på och hur beläggningen påverkas av sopning, vinterväghållning och av bilar som svänger över från infarter, säger Mats Lawesson, driftingenjör på tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

Plats
Den fallvänliga asfalten läggs på en 300 meter lång sträcka på gång- och cykelvägen längs Dalbyvägen mellan Arkivgatan och Brunnsgatan.

Tid
Måndagen den 13 juli kl 11.00-13.00 finns representanter för projektet på plats och det blir tillfälle till intervjuer och fotografering.

Fakta
Peab Asfalt har ett utvecklingssamarbete med Lunds kommun när det gäller beläggning av asfalt. Det är genom detta samarbete som forskningsprojektet har kommit till och i projektet, som finansieras av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source och koordineras av RISE, ingår också  återvinningsföretaget Massbalans.

Gruppen består idag av:
Carl Zide, Återvinningsexpert på Massbalans
Kenth Johansson, Senior projektledare RISE
Viveca Wallqvist, Senior forskare RISE
Lars Jansson, laboratoriechef på Peab Asfalt
Carsten Sigvert, Manager Technical Applications Genan

Läs mer om projektet här:
ri.se
massbalans.com/fallvaenlig-cykelvaeg-gummiasfalt

Kontakt

Lars Jansson
Laboratoriechef ​Peab Asfalt
lars.jansson@peabasfalt.se
​0733-84 85 70

Mats Lawesson
Driftingenjör, tekniska förvaltningen, Lunds kommun
mats.lawesson@lund.se
046-359 66 59

Jan Annerstedt
Kommunalråd, Lunds kommun
jan.annerstedt@lund.se
Tel: 070-723 28 00

Carl Zide
Återvinningsexpert, Massbalans
carl.zide@massbalans.com
070-794 36 09

Viveca Wallqvist
Seniorforskare, RISE
Tel: 076-864 00 76