E22 Rolsberga - Fogdarp

E22 mellan Trelleborg och Norrköping är hårt trafikerad och olycksdrabbad och som en del i att få en säkrare E22 med bättre framkomlighet byggdes sträckan om.

Nybyggnation av fyra broar, tre stycken över korsande vägar samt trafikplats Fogdarp där E22 korsade väg 17. Nya busshållplatser med bussramper och anslutande gång- och cykelväg med pendlarparkering. Längs sträckan utfördes bullerskyddsåtgärder i form av plank och bullervall. Fyra nya dagvattenmagasin byggdes för att ta hand om delar av vattnet från vägen. Omfattning innebar leverans av grus och berg och betong via Swerock samt asfaltering av sträckan

Omfattning
Utförande entreprenad
Tid
2017
Kund
Peab Sverige AB
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.