E6 Åbro - Kallebäck

På nätterna under hösten 2017 arbetades det för fullt på E6an mellan Åbromotet och Kallebäcksmotet i både södergående och norrgående riktning. Vägsträckan är hårt trafikerad av både personbilar och tung trafik vilket medför stora problem med återkommande sättningar och slitage på slitlagret. Vår utmaning bestod i att bli av med de djupa sättningarna samt få på ett nytt slitlager med extra höga krav på jämnhet och kvalitet.

Efter att justering av svackor med asfalt var klart frästes vägen av med maskinstyrning för att få en så jämn väg som möjligt. För att minimera riskerna med de längsgående skarvarna som kan bli mellan körfälten tandemkördes sedan slitlagret. Det innebar att hela vägbredden asfalterades samtidigt med en uppbreddad och en vanlig självklistrande asfaltläggare.

Omfattning
Fräsning och beläggningsarbete
Tid
Hösten 2017
Kund
Trafikverket Underhåll
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.