E6 Jordfallsmotet Kungälv

För att bereda ny plats för bussfil breddas E6 vid Jordfallsmotet upp mot Nordre Älv. Breddningen av vägen görs dels mot mitten av körbanan samt vid vägkanten. Även på- och avfarter kommer att breddas.

I samband med arbetet kommer justering av vägbana samt asfaltering att utföras. För att minimera trafikstörningar då belastningen på vägsträckan är mycket hög, utförs asfalteringen på kvällar och nätter. 

Omfattning
Beläggningsarbete
Tid
2017-2018
Kund
Trafikverket, Peab Anläggning
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.