E6 Stigs Center Göteborg

Underhållsbeläggningar vid på- och avfartsramper norrgående vid E6 Stigs Center.

Peab Asfalt Väst har asfalterat ett flertal kritiska högtrafikerade knutpunkter runt om Göteborgsområdet förutom E6 vid Stigs Center;

  • Ivarsbergsmotet/Bräckemotet
  • Kallebäck norrgående påfart
  • Lindome norrgående påfart
  • E20 södergående norr om Fräntorpsmotet
  • Infartsväg mot Alafors
  • Ucklumsvägen vid Ucklums grus
Omfattning
Underhållsbeläggningar
Tid
2018
Kund
Peab Drift och Underhåll, huvudentreprenör Trafikverket
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.