Lågtempererad asfalt (LTA)

Peab Asfalt har under den senaste tioårsperioden arbetat intensivt med att utveckla miljövänlig och klimatsmart asfalt. Lågtempererad asfalt (LTA) är en del av våra miljöanpassade och energisnåla produkter.

Teknikutvecklingen har under dessa tio år gått framåt, vilket inneburit att både kvaliteten på färdig beläggning förbättrats inom LTA-området samt att större temperatursänkningar, kombinerat med ökad återvinning vid tillverkningen möjliggjorts.

Genom att sänka utläggningstemperaturen på asfalten med cirka 30 grader, minskas energiförbrukningen med 20 procent och koldioxidutsläppen med 30 procent samtidigt som rökgaser och dammpartiklar minskas med hela 65 procent. Tack vare detta minskar vi miljöpåverkan och förbättrar arbetsmiljön för våra medarbetare.

Bland de aktörer som valt att lägga Peab Asfalts energisnåla asfalt återfinns bland annat Trafikverket, Järfälla kommun, Västerås kommun och Hallstahammars kommun.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.