Uppdraget omfattar fräsning av befintlig beläggning, ny markberedning med asfaltgrus samt nytt slitlager med marksten vilken kompletteras med polymermodifierad asfalt. För att minimera eventuella störningar kommer uppdragen att utföras på helger varför det krävs extra hög logistik och planering kring de olika projekten.

Peab Asfalt har tidigare utfört likvärdiga projekt på Schenkers anläggningar i Göteborg, Jönköping och Malmö med utmärkt resultat.