Västerås hamn

På uppdrag av Westcon har Peab Asfalt utfört fräsning av en yta om cirka 3.400 kvadratmeter samt asfaltering av lagerlokaler och kringliggande ytor om cirka 34.000 kvadratmeter i Västerås hamn.

Då ytan skulle klara de höga belastningarna som uppstår i en hamn har vi asfalterat med vår egna specialutvecklade asfaltmassa innehållande PMB (polymermodifierat bitumen). PMB förbättrar beständigheten och flexibiliteten samt har en bättre motståndskraft mot deformationer och sprickbildning. PMB ökar livslängden på asfalten vilket innebär förbättrad totalekonomi och är bättre ur miljösynpunkt. PMB är speciellt lämpad för ytor i bland annat hamnar och industriplaner där belastningen är hög.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.