Flygplatser

Peab Asfalt kan utföra banreparationer på de flesta flygplatserna i Sverige både för Swedavia som på privatägda flygplatser.

Peab Asfalt har utfört asfaltering av flygplansytor såsom landningsbanor och taxibanor samt tillhörande ytor i flygplatsmiljö på Swedavias samtliga tio flygplatser; Arlanda, Bromma, Landvetter, Sturup, Visby, Ronneby, Umeå, Luleå, Kiruna och Åre-Östersund.

Nedan är några mer ingående exempel på arbeten vi under årens lopp gjort på olika flygplatser:

Kalmar Airport

På Kalmar Airport har vi utfört beläggningsarbeten på rullbana samt markarbeten ihop med Peab Anläggning i samband med uppgradering av referenskod.

​Uppgraderingen innebar att man kan ta emot större flygplan då taxibanan breddas från 15 till 23 meter samt vändytorna i anslutning till banan och plattan blir större.
 
Bromma och Arlanda

På Arlanda flygplats har vi gjort en omtoppning runt centrumlinjen på bana 1 om ca 65.000 kvadratmeter. På Bromma har lagt ny asfalt på en nybyggd taxibana och uppställningsramp. Här har vi också gjort omtoppningar på rampytor om ca 32.000 kvadratmeter.

Landvetter

Under pågående flygtrafik har vi asfalterat startbana med mera. Cirka 100 personer har bidragit till detta otroliga projekt. På tre dagar asfalterades 900 meter av startbanan, totalt 51.500 kvadratmeter. 

Vi har även utfört asfalteringarbeten på Landvetter vilka i huvudsak har skett på landningsbanans och parallelltaxibanas Y:s södra del, men även taxibanorna H och K utanför stationsplattan har berörts. På landningsbanan har arbetena skett med inflyttat tröskel vilket innebär att arbetena sker under pågående flygtrafik. På landningsbanan och taxibana Y har arbetet innefattat bland annat att skuldrorna på landningsbanan beläggs med ny asfalt om ca 13.000 kvadratmeter och ca 300 banljusbrunnar med betongtryckdynor har bytts och ersatts med med nya brunnsringar och flytande betäckningar. Även förtätning av centrumlinjeljusen har gjorts. Utöver detta har ca 50.000 kvadratmeter asfalterats med ny asfalt på taxibana Y, H och K.

Västerås

Inom hela terminalen, inkl start och landningsbana om 2,5 km, har den gamla asfalten frästs bort och en ny toppbeläggning har lagts. För att inte flygtransporterna skulle påverkas, har man arbetat dagtid de dagar man enbart har flygavgångar på morgonen och på kvällen.

Ölanda flygplats, Öland

På Norra Öland har flygfältet i Ölanda fått ny asfalt. Flygplatsprojektet innefattade tre mål, först allmän renovering och därefter asfalt som Peab Asfalt hjälpt till med att lägga. Det sista målet som kvarstår är nu en förlänging av landningsbanan från 600 till 900 meter.

Bromma

Under sommaren 2011 pågick banreparationer på Bromma flygplats. Projektet var tidspressat då man bland annat måste hålla flygplatsen öppen dagtid. Detta innebär att man måste arbeta nattetid och det fanns restriktioner ur säkerhetssynpunkt var man kan trafikera. Projektet var även tekniskt avancerat då man kommer att upplappa banan i 7 lager, varav de två sista skulle vara heltäckande. Totalt lades ca 35.000 ton asfalt. Till hjälp vid justeringarna av banan användes maskinstyrning.

Arvidsjaur

Under juni-september 2011 utförde vi bärighetsförstärkning och beläggningsarbeten på Arvidsjaurs flygplats då flygplatsen under flera år fått ökat antal charterresor samt biltestnäringen har växt, vilket sätter stora prov på rullbanan och dess bärighet. 

Peab Asfalt har tidigare år utfört underhållsbeläggningar och banreparationer på Arlanda och Bromma flygplats där bl a betongen på Arlanda bana 1 togs bort och ersattes av fyra lager asfalt med en total tjocklek av 24 cm. Totalt användes 30.000 ton asfaltmassa.

Förutom ovanstående flygplatser har vi även utfört banreparationer, toppning av rullbana samt beläggningsarbeten på uppställningplatser på ett flertal flygplatser såsom Göteborg City Airport, Jönköpings- , Örnsköldsviks-, Malmö- och Ängelholms flygplats.

På några av flygplatserna har vi lagt Confalt, då denna produkt är mycket lämplig där man har tunga transporter och kräver hög hållfasthet.

Confalt

Confalt används där du ställer höga krav på hög hållfasthet eller goda friktionsegenskaper såsom i lagerlokaler, lastbilscentraler, fabrikslokaler eller vid busshållplatser. Confalt kombinerar Confaltbrukets hållbara cementbas med asfaltens smidighet.

Hitta närmaste

Hitta ditt närmaste kontaktperson, kontor, laboratorium eller asfaltverk.

Skicka förfrågan

Vill du få pris på asfalt eller veta vad asfaltering av din väg eller garageinfart kostar? Vi kan även hjälpa dig med rådgivning om du har någon fråga kring mer komplexa projekt.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.