Flygplatser

Peab Asfalt kan utföra banreparationer på de flesta flygplatserna i Sverige både för Swedavia som på privatägda flygplatser.

Peab Asfalt har utfört asfaltering av flygplansytor såsom landningsbanor och taxibanor samt tillhörande ytor i flygplatsmiljö på Swedavias samtliga tio flygplatser; Arlanda, Bromma, Landvetter, Sturup, Visby, Ronneby, Umeå, Luleå, Kiruna och Åre-Östersund.

Vi har även utfört banreparationer på privata flygplatser såsom Karlstad, Linköping med mera.

Peab Asfalt har utfört asfaltering av flygplansytor såsom landningsbanor och taxibanor samt tillhörande ytor i flygplatsmiljö på Swedavias samtliga tio flygplatser; Arlanda, Bromma, Landvetter, Sturup, Visby, Ronneby, Umeå, Luleå, Kiruna och Åre-Östersund.

Nedan är några mer ingående exempel på arbeten vi under årens lopp gjort på olika flygplatser:

Kalmar Airport

På Kalmar Airport har vi utfört beläggningsarbeten på rullbana samt markarbeten ihop med Peab Anläggning i samband med uppgradering av referenskod.

​Uppgraderingen innebar att man kan ta emot större flygplan då taxibanan breddas från 15 till 23 meter samt vändytorna i anslutning till banan och plattan blir större.
 
Bromma och Arlanda

På Arlanda flygplats har vi gjort en omtoppning runt centrumlinjen på bana 1 om ca 65.000 kvadratmeter. På Bromma har lagt ny asfalt på en nybyggd taxibana och uppställningsramp. Här har vi också gjort omtoppningar på rampytor om ca 32.000 kvadratmeter.

Landvetter

Under pågående flygtrafik har vi asfalterat startbana med mera. Cirka 100 personer har bidragit till detta otroliga projekt. På tre dagar asfalterades 900 meter av startbanan, totalt 51.500 kvadratmeter. 

Vi har även utfört asfalteringarbeten på Landvetter vilka i huvudsak har skett på landningsbanans och parallelltaxibanas Y:s södra del, men även taxibanorna H och K utanför stationsplattan har berörts. På landningsbanan har arbetena skett med inflyttat tröskel vilket innebär att arbetena sker under pågående flygtrafik. På landningsbanan och taxibana Y har arbetet innefattat bland annat att skuldrorna på landningsbanan beläggs med ny asfalt om ca 13.000 kvadratmeter och ca 300 banljusbrunnar med betongtryckdynor har bytts och ersatts med med nya brunnsringar och flytande betäckningar. Även förtätning av centrumlinjeljusen har gjorts. Utöver detta har ca 50.000 kvadratmeter asfalterats med ny asfalt på taxibana Y, H och K.

Västerås

Inom hela terminalen, inkl start och landningsbana om 2,5 km, har den gamla asfalten frästs bort och en ny toppbeläggning har lagts. För att inte flygtransporterna skulle påverkas, har man arbetat dagtid de dagar man enbart har flygavgångar på morgonen och på kvällen.

Ölanda flygplats, Öland

På Norra Öland har flygfältet i Ölanda fått ny asfalt. Flygplatsprojektet innefattade tre mål, först allmän renovering och därefter asfalt som Peab Asfalt hjälpt till med att lägga. Det sista målet var en förlänging av landningsbanan från 600 till 900 meter.

Förutom ovanstående flygplatser har vi även utfört banreparationer, toppning av rullbana samt beläggningsarbeten på uppställningplatser på ett flertal flygplatser såsom Göteborg City Airport, Jönköpings- , Örnsköldsviks-, Malmö- och Ängelholms flygplats.

På några av flygplatserna har vi lagt Confalt, då denna produkt är mycket lämplig där man har tunga transporter och kräver hög hållfasthet.

Nedan är några mer ingående exempel på arbeten vi under årens lopp gjort på olika flygplatser:

Kalmar Airport

På Kalmar Airport har vi utfört beläggningsarbeten på rullbana samt markarbeten ihop med Peab Anläggning i samband med uppgradering av referenskod.

​Uppgraderingen innebar att man kan ta emot större flygplan då taxibanan breddas från 15 till 23 meter samt vändytorna i anslutning till banan och plattan blir större.
 
Bromma och Arlanda

På Arlanda flygplats har vi gjort en omtoppning runt centrumlinjen på bana 1 om ca 65.000 kvadratmeter. På Bromma har lagt ny asfalt på en nybyggd taxibana och uppställningsramp. Här har vi också gjort omtoppningar på rampytor om ca 32.000 kvadratmeter.

Landvetter

Under pågående flygtrafik har vi asfalterat startbana med mera. Cirka 100 personer har bidragit till detta otroliga projekt. På tre dagar asfalterades 900 meter av startbanan, totalt 51.500 kvadratmeter. 

Vi har även utfört asfalteringarbeten på Landvetter vilka i huvudsak har skett på landningsbanans och parallelltaxibanas Y:s södra del, men även taxibanorna H och K utanför stationsplattan har berörts. På landningsbanan har arbetena skett med inflyttat tröskel vilket innebär att arbetena sker under pågående flygtrafik. På landningsbanan och taxibana Y har arbetet innefattat bland annat att skuldrorna på landningsbanan beläggs med ny asfalt om ca 13.000 kvadratmeter och ca 300 banljusbrunnar med betongtryckdynor har bytts och ersatts med med nya brunnsringar och flytande betäckningar. Även förtätning av centrumlinjeljusen har gjorts. Utöver detta har ca 50.000 kvadratmeter asfalterats med ny asfalt på taxibana Y, H och K.

Västerås

Inom hela terminalen, inkl start och landningsbana om 2,5 km, har den gamla asfalten frästs bort och en ny toppbeläggning har lagts. För att inte flygtransporterna skulle påverkas, har man arbetat dagtid de dagar man enbart har flygavgångar på morgonen och på kvällen.

Ölanda flygplats, Öland

På Norra Öland har flygfältet i Ölanda fått ny asfalt. Flygplatsprojektet innefattade tre mål, först allmän renovering och därefter asfalt som Peab Asfalt hjälpt till med att lägga. Det sista målet var en förlänging av landningsbanan från 600 till 900 meter.

Förutom ovanstående flygplatser har vi även utfört banreparationer, toppning av rullbana samt beläggningsarbeten på uppställningplatser på ett flertal flygplatser såsom Göteborg City Airport, Jönköpings- , Örnsköldsviks-, Malmö- och Ängelholms flygplats.

På några av flygplatserna har vi lagt Confalt, då denna produkt är mycket lämplig där man har tunga transporter och kräver hög hållfasthet.

Med toppresterande arbetslag når Sveriges flygplatser nya höjder

Det senaste året har Peab Asfalt lagt ny beläggning på flera flygplatser runtom i Sverige. Lång erfarenhet och hög kompetens hos arbetslagen pekas ut som framgångsfaktorer för det fina resultatet.

Ljungbyheds flygplats fick ett riktigt lyft med ECO-Asfalt

Peab Asfalt har totalrenoverat rullbana om 80 000 kvadratmeter vid Ljungbyheds flygplats. Tack vare stor erfarenhet och kompetens på att utföra arbeten vid flygplatser genomfördes arbetet på rekordkort tid. Den nya beläggningen består av ECO-Asfalt med lägre koldioxidutsläpp.

Scandinavian Mountains Airport - Sälen Trysil

Sälens nya flygplats invigdes december 2019. Här har Peab Asfalt asfalterat bland annat landningsbanan samt kringliggande ytor.

Peab Asfalt har vunnit tilldelning på Karlstad Airport

Peab Asfalt har vunnit tilldelning på Karlstad Airport. Arbetet omfattar omtoppning av rullbana inklusive vändytor med option på asfaltering av taxibana samt en av plattorna. I projektet ingår det även byte av dagvattenränna samt vissa schaktningsarbeten med återställning av matjord och grässådd.

Dela

Confalt

Har du ytor som kräver hög hållfasthet eller goda friktionsegenskaper såsom i lagerlokaler, lastbilscentraler, fabrikslokaler eller vid busshållplatser? Då är Confalt lösningen.

Kontakta oss för ditt asfaltuppdrag

Via vår kartfunktion kan du enkelt hitta adress, telefonnummer eller vägbeskrivning till ditt närmaste kontor, asfaltverk, maskinverkstad eller laboratorium.

Skicka förfrågan

Vill du få pris på asfalt eller veta vad asfaltering av din väg eller garageinfart kostar? Vi kan även hjälpa dig med rådgivning om du har någon fråga kring mer komplexa projekt.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.